/ / Podziały strony w programie Excel

Podziały strony w programie Excel

Wstaw a podział strony w programie Excel, aby określić miejsce rozpoczęcia nowej strony w wydrukowanej kopii.

Aby wstawić poziomy podział strony, wykonaj następujące kroki.

1. Wybierz pierwszy wiersz nowej strony.

Wybierz pierwszy wiersz

2. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij Przerwa.

Kliknij Przerwa

3. Kliknij Wstaw podział strony.

Wstaw podział strony

Program Excel wyświetla ciągłą linię (ręczny podział strony), aby pokazać, gdzie zaczyna się nowa strona. Linie przerywane to strony automatycznie wstawiane przez program Excel.

Linia ciągła

Uwaga: w podobny sposób możesz wybrać kolumnę do wstawienia pionowego podziału strony.

4. Na karcie Plik kliknij opcję Drukuj, aby wyświetlić podgląd wydruku.

Podgląd wydruku Strona 1

Podgląd wydruku Strona 2

Uwaga: aby usunąć poziomy podział strony, wybierz komórkę poniżej podziału strony, którą chcesz usunąć, i kliknij Przerwa, Usuń podział strony. Aby usunąć wszystkie ręczne podziały stron, kliknij Przerwa, Resetuj wszystkie podziały stron. Nie możesz usunąć automatycznych podziałów strony.

Przeczytaj również: