/ / Drukuj linie siatki i nagłówki w programie Excel

Drukowanie linii siatki i nagłówków w programie Excel

Drukuj linie siatki (poziome i pionowe linie w arkuszu) i nagłówki wierszy / kolumn (1, 2, 3 itd. Oraz A, B, C itd.), Aby wydrukować łatwiejszą do odczytania.

Aby wydrukować linie siatki i nagłówki w Przewyższać, wykonaj następujące kroki.

1. Na karcie Układ strony w grupie Opcje arkusza zaznacz opcję Drukuj w obszarze Linie siatki i zaznacz opcję Drukuj pod nagłówkami.

Sprawdź Drukuj pod liniami siatki i Drukuj pod nagłówkami

2. Na karcie Plik kliknij opcję Drukuj, aby wyświetlić podgląd wydruku.

Podgląd wydruku

Przeczytaj również: