/ / Obszar drukowania w programie Excel

Obszar wydruku w programie Excel

Jeśli ustawisz obszar wydruku w Przewyższać, tylko ten obszar zostanie wydrukowany. Obszar drukowania zostanie zapisany po zapisaniu skoroszytu.

Aby ustawić obszar drukowania, wykonaj następujące kroki.

1. Wybierz zakres komórek.

Wybierz zakres

2. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij opcję Obszar wydruku.

Kliknij opcję Obszar wydruku

3. Kliknij Ustaw obszar drukowania.

Ustaw obszar drukowania

4. Zapisz, zamknij i ponownie otwórz plik Excel.

5. Na karcie Plik kliknij opcję Drukuj.

Wynik. Zobacz podgląd wydruku poniżej. Zostanie wydrukowany tylko obszar wydruku.

Podgląd wydruku

6. Użyj menedżera nazw, aby edytować i usuwać obszary drukowania.

Przeczytaj również: