/ / Sortuj w Excelu

Sortuj w Excelu

Jedna kolumna | Wiele kolumn

Możesz sortować dane programu Excel w jednej kolumnie lub wielu kolumnach. Możesz sortować w porządku rosnącym lub malejącym.

Jedna kolumna

Aby posortować w jednej kolumnie, wykonaj następujące kroki.

1. Kliknij dowolną komórkę w kolumnie, którą chcesz posortować.

Sortuj na przykładzie z jedną kolumną

2. Aby posortować w rosnąco, na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij przycisk AZ.

Sortuj w porządku rosnącym

Wynik:

Sortuj w jednej kolumnie w programie Excel

Uwaga: aby sortować w porządku malejącym, kliknij ZA.

Wiele kolumn

Aby sortować w wielu kolumnach, wykonaj następujące kroki.

1. Na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij Sortuj.

Kliknij Sortuj

Pojawi się okno dialogowe Sortuj.

2. Wybierz opcję Nazwisko z listy rozwijanej "Sortuj według".

Sortuj według

3. Kliknij Dodaj poziom.

4. Wybierz Sprzedaż z listy rozwijanej "Następnie według".

Następnie przez

5. Kliknij OK.

Wynik. Rekordy są sortowane według nazwiska jako pierwszego, a sprzedaży jako drugiego.

Sortuj w wielu kolumnach w Excelu

Przeczytaj również: