/ / Excel VBA MsgBox

Excel VBA MsgBox

The MsgBox jest oknem dialogowym w Excel VBA możesz użyć, aby poinformować użytkowników o swoim programie. Umieść przycisk polecenia w arkuszu i dodaj następujące wiersze kodu:

1. Prosta wiadomość.

MsgBox "This is fun"

Wynik po kliknięciu przycisku polecenia na arkuszu:

Prosta wiadomość w Excelu VBA

2. Trochę bardziej zaawansowany komunikat. Najpierw wprowadź liczbę w komórce A1.

MsgBox "Entered value is " & Range("A1").Value

Wynik po kliknięciu przycisku polecenia na arkuszu:

Nieco bardziej zaawansowana wiadomość

Uwaga: użyliśmy operatora & do połączenia dwóch ciągów. Chociaż wartość Range ("A1") nie jest łańcuchem, działa tutaj.

3. Aby rozpocząć nową linię w wiadomości, użyj vbNewLine.

MsgBox "Line 1" & vbNewLine & "Line 2"

Wynik po kliknięciu przycisku polecenia na arkuszu:

Nowa linia

Przeczytaj również: