/ / Corelație în Excel

Corelație în Excel

În corelarea coeficient (o valoare între -1 şi 1) vă spune cât de puternic de două variabile sunt legate între ele.Putem folosi Funcţia CORREL sau Analiza programul de completare în excela pentru a găsi coeficientul de corelaţie dintre două variabile.

-Un coeficient de corelaţie de 1 indică o corelaţie pozitivă perfectă. Pe măsură ce creşte variabila X, variabila Y creşte.Ca variabila X scade, variabila Y scade.

Perfect corelaţie pozitivă în Excel

-Un coeficient de corelare de -1 indică o corelaţie negativă perfectă.Pe măsură ce creşte variabila X, variabila Z scade. Ca variabila X scade, variabila Z creşte.

Corelaţie negativă perfectă în Excel

-Un coeficient de corelaţie aproape 0 indică o corelaţie.

Pentru a utiliza instrumente de analiză a aduna-înăuntru în Excel pentru a genera rapid coeficienții de corelare între mai multe variabile, să execute paşii de mai jos.

1. În fila Date, în grupul Analysis, faceți clic pe Analiza datelor.

Faceți clic pe Analiza datelor

Notă: nu găsiți butonul Analiză date? Faceți clic aici pentru a încărca add-in-ul Analysis ToolPak.

2. Selectaţi corelaţie şi faceţi clic pe OK.

Selectaţi corespondenţă

3. de exemplu, selectaţi interval A1:C6 ca interval de intrare.

Selectaţi zona de intrare

4. verifica etichetele în primul rând.

5. Selectati celula A8 ca zona de ieşire.

6. Faceți clic pe OK.

Opţiuni de ieşire şi intrare

Rezultat.

Coeficienții de corelare

Concluzie: variabilele A și C sunt pozitiv corelată (0.91). Variabilele A şi B nu sunt corelate (0,19).Variabilele B și C nu sunt, de asemenea, corelat (0.11). Aveţi posibilitatea să verificaţi aceste concluzii uitandu-se la grafic.

De asemenea, citiți: