/ / Excel VBA face până la buclă

Excel VBA face până la bucla

Deși nu este utilizat foarte des pe acest site, s-ar putea să vă aflați într-o situație în care doriți să utilizați Do Until Loop în Excel VBA. Codul plasat între Do Until și Loop va fi repetat până când partea după Do Until nu este adevărată.

Plasați un buton de comandă pe foaia dvs. de lucru și adăugați următoarele linii de cod:

Dim i As Integer
i = 1

Do Until i > 6
    Cells(i, 1).Value = 20
    i = i + 1
Loop

Rezultat când faceți clic pe butonul de comandă de pe foaie:

Excel VBA face până la bucla

Explicaţie: până când i este mai mare de 6, Excel VBA plasează valoarea 20 în celulă la intersecția rândului i și coloana 1 și crește cu 1. Prin urmare, valoarea 20 va fi plasată în coloana A de șase ori (nu șapte pentru că Excel VBA se oprește când sunt egal cu 7).

De asemenea, citiți: