/ / Convertizor la cazul potrivit în Excel VBA

Conversia la cazul potrivit în Excel VBA

Mai jos ne vom uita la un program în Excel VBA acea convertește textul la cazul potrivit. Aceasta este prima literă din fiecare cuvânt cu majuscule și toate celelalte litere în litere mici.

Situatie:

Conversia la cazul potrivit în Excel VBA

1. În primul rând, declarăm două obiecte Range. Noi numim obiectele Range rng și cell.

Dim rng As Range, cell As Range

2. Inițializăm rng obiectul Range cu domeniul selectat.

Set rng = Selection

3. Vrem să verificăm fiecare celulă într-un interval aleator ales (acest interval poate fi de orice dimensiune). În Excel VBA, puteți folosi bucla For Each Next pentru aceasta. Adăugați următoarele linii de cod:

For Each cell In rng

Next cell

Notă: rng și celula sunt alese aleatoriu aici, puteți utiliza orice nume. Nu uitați să vă referiți la aceste nume în restul codului.

4. Pentru a ignora o celulă care conține o formulă, adăugați următoarea linie de cod între For și Next (numai dacă cell.HasFormula este falsă, vom continua).

If Not cell.HasFormula Then

End If

5. Apoi, vrem să convertim fiecare cuvânt din acest interval la "cazul potrivit". Puteți utiliza funcția foaie de lucru adecvată pentru această sarcină. Adăugați următoarea linie de cod în instrucțiunea if.

cell.Value = WorksheetFunction.Proper(cell.Value)

6. Testați programul.

Rezultat:

Conversia la rezultatul corect al cazului

De asemenea, citiți: