/ / Dimensiunea unei matrice în Excel VBA

Dimensiunea unei matrice în Excel VBA

Pentru a obține dimensiunea unei matrice în Excel VBA, puteți utiliza funcțiile UBound și LBound.

Plasați un buton de comandă pe foaia dvs. de lucru și adăugați următoarele linii de cod:

1. În primul rând, trebuie să declare matricea. Setul nostru are două dimensiuni. Se compune din 5 rânduri și 2 coloane. De asemenea, declarați două variabile de tip Integer.

Dim Films(1 To 5, 1 To 2) As String, x As Integer, y As Integer

Matricea poate arăta astfel.

Dimensiunea unei matrice în Excel VBA

2. Apoi vom obține dimensiunea matricei. Adăugați următoarele linii de cod:

x = UBound(Films, 1) - LBound(Films, 1) + 1
y = UBound(Films, 2) - LBound(Films, 2) + 1

UBound (Films, 1) oferă limita superioară a primei dimensiuni, care este de 5.
Lbound (Films, 1) oferă limita inferioară a primei dimensiuni, care este 1.

UBound (Films, 2) oferă limita superioară a celei de-a doua dimensiuni, care este 2.
Lbound (Films, 2) oferă limita inferioară a celei de-a doua dimensiuni, care este 1.

Ca rezultat, x este egal cu 5 și y este egal cu 2.

3. Folosim un MsgBox pentru a afișa numărul de elemente ale matricei.

MsgBox "This array consists of " & x * y & " elements"

Rezultat:

Dimensiunea unui rezultat al matricei

De asemenea, citiți: