/ / Grupuri de lucru în grup în Excel

Grupuri de lucru în Excel

Poti grupuri de lucru pentru grupuri în excela dacă doriți să editați mai multe foi de lucru în același timp. Cartea noastră de lucru conține 3 foi de lucru similare (Nord, Mid și South) și o foaie de lucru a patra.

1. Pentru a grupa foile de lucru, țineți apăsată tasta CTRL și faceți clic pe fila foaie a foilor pe care doriți să le grupați.

Grupuri de lucru în Excel

2. Eliberați CTRL.

Acum poți edita mai multe foi de lucru in acelasi timp.

3. De exemplu, în foaia de Nord, modificați valoarea celulei B2 la 1000 $ și ștergeți rândul 4.

Nord

4. Mergeți la celelalte două foi de lucru și veți vedea că și aceste foi de lucru au fost editate.

la mijlocul

Sud

5. Pentru a dezgheța, faceți clic dreapta pe una dintre filele colilor și faceți clic pe Foi de Ungroup sau faceți clic pe oricare file din tabelul din afara grupului. De exemplu, fila foaie din Sheet4.

De asemenea, citiți: