/ / SWITCH v programe Excel

SWITCH v programe Excel

Tento príklad vám učí, ako používať SWITCH funkcia v Excel 2016 namiesto funkcie IFS.

1a. Napríklad funkcia IFS nižšie nájde správne stavy.

Ak je funkcia v programe Excel

Vysvetlenie: bunka A2 obsahuje reťazec 85-UT. Funkcia RIGHT extrahuje 2 pravé znaky z tohto reťazca (UT). V dôsledku toho funkcia IFS vráti správny stav (Utah). Ak sa dva znaky na pravej strane nezhodujú s hodnotami UT, TX alebo OH, funkcia IFS vráti otazník. Namiesto TRUE môžete tiež použiť 1 = 1 alebo niečo iné, ktoré je vždy TRUE.

1b. Funkcia SWITCH nižšie prináša presne ten istý výsledok, ale je oveľa jednoduchšia na čítanie.

Funkcia prepínača v programe Excel

vysvetlenie: ak prvý argument (RIGHT (A2,2) v tomto príklade) sa rovná UT, funkcia SWITCH vracia Utah. Ak TX, Texas. Ak je to OH, Ohio. Posledný argument (otáznik v tomto príklade) je vždy predvolená hodnota (ak neexistuje zhoda).

2. Prečo nie vždy používať funkciu SWITCH v programe Excel? Existuje mnoho príkladov, v ktorých nemôžete namiesto funkcie IFS použiť funkciu SWITCH.

Druhá funkcia Ifs

Vysvetlenie: pretože v tejto funkcii IFS používame symboly "<=" a ">", nemôžeme použiť funkciu SWITCH.

Tiež si prečítajte: