/ / Kopírovať presný vzorec v programe Excel

Kopírovať presný vzorec v programe Excel

Keď skopírujete vzorec, vynikať automaticky upraví referencie buniek pre každú novú bunku, do ktorej sa vzorec skopíruje.

Napríklad bunky A3 nižšie obsahuje vzorec, ktorý pridáva hodnotu bunky A2 hodnotu z bunky A1.

vzorec

Keď skopírujete tento vzorec do bunky B3 (vyberte bunku A3, stlačte klávesy CTRL + c, vyberte bunku B3, stlačte klávesy CTRL + v), vzorec automaticky odkazuje na hodnoty v stĺpci B.

Zmena odkazov na bunky

Ak to nechcete, ale namiesto toho chcete kópie na presný vzorec (bez zmeny odkazov na bunky), vykonanie nasledujúcich jednoduchých krokov.

1. kliknite na vzorcovom paneli a vyberte vzorec.

Kopírovať presný vzorec v programe Excel

2. Stlačte CTRL c a kláves Enter.

3. Vyberte bunku B3, a kliknite na vzorcový panel znova.

4. Stlačte CTRL v, a stlačte kláves Enter.

výsledok:

Skopírovať presný výsledok

Teraz obsahujú presne rovnaký vzorec bunky A3 a bunku B3.

Tiež si prečítajte: