/ / Hyperlinky v programe Excel

Hyperlinky v programe Excel

Existujúci súbor alebo webová stránka | Miesto v tomto dokumente

Ak chcete vytvoriť hyperlink v vynikať, vykonajte nasledujúce kroky.

1. Na karte Vložiť v skupine Odkazy kliknite na odkaz Hyperlink.

Kliknite na odkaz Hyperlink

Zobrazí sa dialógové okno "Vložiť hypertextové prepojenie".

Existujúci súbor alebo webová stránka

na vytvorte odkaz k existujúcemu súboru alebo webovej stránke vykonajte nasledujúce kroky.

1a. Ak chcete vytvoriť odkaz na existujúci súbor programu Excel, vyberte súbor (v prípade potreby použite rolovací zoznam Vyhľadať).

Existujúci súbor

1b. Ak chcete vytvoriť odkaz na webovú stránku, zadajte text, ktorý chcete zobraziť, adresu a kliknite na tlačidlo OK.

Webstránka

výsledok:

Prejdite na webovú stránku

Poznámka: ak chcete zmeniť text, ktorý sa zobrazí pri presúvaní kurzora nad odkaz, kliknite na položku Typ obrazovky.

Miesto v tomto dokumente

Ak chcete vytvoriť odkaz na miesto v tomto dokumente, vykonajte nasledujúce kroky.

1. Kliknite na položku "Umiestniť v tomto dokumente" pod odkazom na položku.

2. Zadajte text, ktorý sa má zobraziť, odkaz na bunku a kliknite na tlačidlo OK.

Miesto v tomto dokumente

výsledok:

Prejdite na miesto v tomto dokumente

Poznámka: ak chcete zmeniť text, ktorý sa zobrazí pri presúvaní kurzora nad odkaz, kliknite na položku Typ obrazovky.

Tiež si prečítajte: