/ / Posledný deň mesiaca v programe Excel

Posledný deň mesiaca v programe Excel

Ak chcete získať dátum posledný deň v mesiaci v vynikať, použite funkciu EOMONTH (koniec mesiaca).

1. Napríklad získate dátum posledného dňa aktuálneho mesiaca.

Posledný deň, aktuálny mesiac

Poznámka: Funkcia EOMONTH vráti sériové číslo dátumu. Použite formát dátumu na zobrazenie dátumu.

2. Napríklad, zadajte dátum posledného dňa nasledujúceho mesiaca.

Posledný deň, nasledujúci mesiac

3. Napríklad dátum posledného dňa aktuálneho mesiaca - 8 mesiacov = 6 - 8 = -2 = október (-2 + 12 = 10), 2015!

Posledný deň, 8 mesiacov pred aktuálnym mesiacom

Tiež si prečítajte: