/ / SUBSTITUTE vs REPLACE v programe Excel

Funkcia SUBSTITUTE vs REPLACE v programe Excel

Tento príklad ukazuje rozdiel medzi Funkcia SUBSTITUTE a REPLACE funkcia.

1a. Ak poznáte text, ktorý chcete nahradiť, použite funkciu SUBSTITUTE.

Náhradná funkcia v programe Excel

1b. Funkcia SUBSTITUTE má štvrtý voliteľný argument. Tento argument môžete použiť na označenie toho, ktoré udalosti chcete nahradiť.

Nahradenie druhého výskytu

2. Ak poznáte polohu textu, ktorý sa má nahradiť, použite funkciu REPLACE.

Nahradiť funkciu v programe Excel

Poznámka: Začal v pozícii 1 s dĺžkou 3.

Tiež si prečítajte: