/ / Ľavé vyhľadávanie v programe Excel

Ľavé vyhľadávanie v programe Excel

Nevýhodou Funkcia VLOOKUP je, že môže vyhľadávať iba hodnoty v ľavom stĺpci tabuľky. Avšak niekedy je potrebné vyhľadať hodnotu v akýkoľvek stĺpec a vráťte príslušnú hodnotu na ľavý, Aby ste to dosiahli, použite jednoducho INDEX a ZÁPAS Funkcie.

1. Funkcia MATCH vráti pozíciu hodnoty v danom rozsahu.

Funkcia zhody v programe Excel

Vysvetlenie: 104 sa nachádza na pozícii 4 v rozpätí $ G $ 4: $ G $ 7.

2. Pomocou tohto výsledku a funkcie INDEX vráťte štvrtú hodnotu v rozsahu $ E $ 4: $ E $ 7.

Indexová funkcia v programe Excel

3. Presuňte vzorec v bunke B2 do bunky B11.

Presuňte formulár dole

Poznámka: pri presúvaní tohto vzorca nadol zostaneme rovnaké referencie ($ E $ 4: $ E $ 7 a $ G $ 4: $ G $ 7), zatiaľ čo relatívny odkaz (A2) sa zmení na A3, A4, A5 atď.

Tiež si prečítajte: