/ / Vyhľadať maximálnu hodnotu v programe Excel

Vyhľadajte maximálnu hodnotu v programe Excel

Tento príklad vám učí, ako nájsť adresu mobilného telefónu z maximálnu hodnotu v stĺpci.

1. Najprv používame funkciu MAX na nájdenie maximálnej hodnoty v stĺpci A.

Maximálna funkcia v programe Excel

2. Po druhé, pomocou funkcie MATCH nájdeme číslo riadku maximálnej hodnoty.

Funkcia zhody v programe Excel

Vysvetlenie: Funkcia MATCH znižuje na = MATCH (12, A: A, 0). 7. Funkcia MATCH vracia polohu maximálnej hodnoty do stĺpca A. Nastavte tretí argument na 0, aby ste vrátili presnú zhodu.

3. Nakoniec použijeme funkciu ADDRESS na vrátenie adresy bunky.

Funkcia adresy v programe Excel

Vysvetlenie: Funkcia ADDRESS sa znižuje na = ADDRESS (7,1), $ A $ 7. Prvý argument špecifikuje číslo riadku. Druhý argument špecifikuje číslo stĺpca.

Tiež si prečítajte: