/ / Spojiť reťazce v programe Excel

Zreťaziť reťazce v programe Excel

Tento príklad ilustruje štyri rôzne spôsoby spájať (pripojiť) reťazce v vynikať.

1. Jednoducho použite operátor & a spojte sa s reťazcami.

& Operátor v programe Excel

Poznámka: pre vloženie medzery použite ""

2. The Funkcia CONCATENATE produkuje presne ten istý výsledok.

Zlučiteľnosť funkcie v programe Excel

3a. Funkcia CONCAT v programe Excel 2016 poskytuje rovnaký výsledok.

Funkcia Concat

3b. Funkcia CONCAT sa môže pripojiť aj k rôznym reťazcom. Ak nepotrebujete oddeľovač (medzera, čiarka, pomlčka atď.), Môže to byť užitočné.

Pripojte sa k rade strún

4a. Funkcia CONCAT nemôže ignorovať prázdne bunky. Pozrite sa na všetky ďalšie medzery v stĺpci E nižšie, ak pretiahnete funkciu v bunke E2 dole na bunku E11.

Bez funkcie Textjoin

4b. Krása funkcie TEXTJOIN v programe Excel 2016 spočíva v tom, že môže ignorovať prázdne bunky (ak je druhý argument nastavený na hodnotu TRUE).

Funkcia Textjoin v programe Excel

Poznámka: Funkcia TEXTJOIN spája rozsah reťazcov pomocou oddeľovača (prvý argument).

Tiež si prečítajte: