/ / Úvery s rôznymi dobami v programe Excel

Pôžičky s rôznymi dobami v programe Excel

Tento príklad vás naučí porovnávať úvery s rôznou dĺžkou trvania v vynikať.

1. Najprv vypočítame mesačnú platbu z pôžičky s ročnou úrokovou sadzbou 6%, 20-ročnou trvanlivosťou a súčasnou hodnotou (vypožičanou sumou) vo výške 150 000 USD.

Mesačná platba

Poznámka: Platíme mesačne, preto používame 6% / 12 = 0,5% pre sadzbu a 20 * 12 = 240 pre Nper (celkový počet období).

2. Ďalej vyberte rozsah A2: D2 a pretiahnite ho dvoma riadkami.

3. Zmena trvania ostatných dvoch úverov na 25 a 30 rokov.

výsledok:

Pôžičky s rôznym trvaním Príklad

Mesačná platba za 30 rokov (899,33 dolárov) vyzerá dobre na rozdiel od 966,45 dolárov a 1,074,65 dolárov. Správny?

4. Ale teraz vypočítame celkovú platbu za každú pôžičku.

Pôžičky s rôznymi dobami v programe Excel

Mesačná platba za 30 rokov (899,33 dolárov) zrazu už nevyzerá tak príťažlivo. Záver: čím dlhšie trvá pôžička, tým viac úrokov zaplatíte.

Tiež si prečítajte: