/ / MAXIFS a MINIFS v programe Excel

MAXIFS a MINIFS v programe Excel

Použite funkcie MAXIFS a MINIFS v Excel 2016 nájsť maximálnu a minimálnu hodnotu na základe jedného kritéria alebo viacerých kritérií.

1. Napríklad Funkcia MAXIFS nižšie nájde najvyššie skóre žien.

Funkcia MaxIfs v programe Excel, jedna kritériá

Poznámka: prvý argument (D2: D12 v tomto príklade) je vždy rozsah, v ktorom bude určená maximálna alebo minimálna hodnota. Táto funkcia MAXIFS má 1 pár rozsahu / kritérií (B2: B12 / Female).

2. The Funkcia MINIFS nižšie nájde najnižšie skóre žien.

Funkcia MinIfs v programe Excel, jedno kritérium

3. Napríklad funkcia MAXIFS nižšie nájde najvyššie skóre v Kanade.

Funkcia MaxIfs v programe Excel, viaceré kritériá

Poznámka: Táto funkcia MAXIFS má 2 páry rozsahov / kritérií (B2: B12 / Female a C2: C12 / Canada). Funkcia MAXIFS a MINIFS dokáže spracovať až 126 párov rozsahu / kritérií.

4. Funkcia MAXIFS nižšie nájde najvyššie skóre pod 60.

Funkcia MaxIfs v programe Excel, jeden rozsah

Poznámka: táto funkcia MAXIFS používa len rozsah D2: D12.

Tiež si prečítajte: