/ Najbližšie viac v programe Excel

Najbližšie viac v programe Excel

MROUND | strop | podlaha

Tento príklad ilustruje tri funkcie kolo čísla do a násobok z x v vynikať, MROUND, STROP a FLOOR Funkcie.

MROUND

1. Napríklad zaokrúhlite číslo na najbližší násobok 10.

Použite funkciu Mround v programe Excel na zaokrúhlenie na najbližší násobok 10

2. Napríklad zaokrúhlite číslo na najbližší násobok 5.

Použite funkciu Mround v programe Excel na zaokrúhlenie na najbližší násobok 5

strop

Rovnako ako MROUND, ale zaokrúhli.

Stropná funkcia

podlaha

Rovnako ako MROUND, ale zaokrúhľuje nadol.

Funkcia podlahy

Tiež si prečítajte: