/ Chyby v programe Excel

Počet chýb v programe Excel

Tento príklad ukazuje, ako vytvoriť vzorec poľa počty počet chyby v rozsahu.

1. Na kontrolu chyby používame funkciu IF a funkciu ISERROR.

Ak a IsError funkcie

Vysvetlenie: IF funkcia vracia 1, ak sa nájde chyba. Ak nie, vráti prázdny reťazec.

2. Ak chcete počítať chyby (nedá sa prehnúť), pridáme funkciu COUNT a nahradíme A1 A1: C3.

Array Formula

3. Dokončite stlačením klávesov CTRL + SHIFT + ENTER.

Počet chýb v programe Excel

Poznámka: Vzorová lišta označuje, že je to vzorec poľa tým, že ho priložíte do šikmých zátvoriek {}. Nepište ich sami. Keď upravíte vzorec, zmiznú.

Vysvetlenie: Rozsah (konštanta poľa) vytvorený funkciou IF je uložený v Excel "s pamäte, nie v dosahu. Konštanta poľa vyzerá takto:

{1, "", 1, "", "", "", "", "", 1}

Táto konštanta poľa sa používa ako argument pre funkciu COUNT, pričom výsledok je 3.

4. Ak chcete spočítať konkrétne chyby, použite funkciu COUNTIF. Napríklad počítať počet buniek, ktoré obsahujú # DIV / 0! chyba.

Počet # DIV / 0! chyby

Tiež si prečítajte: