/ / Suma rozsahu s chybami v programe Excel

Zhrňte rozsah s chybami v programe Excel

Tento príklad ukazuje, ako vytvoriť vzorec poľa súčty a rozsah s chybami. Tiež môžete použiť AGREGAČNÚ funkciu súčet rozsah s chybami.

1. používame funkcia IFERROR skontrolovať chyby.

Funkcia IfError

Vysvetlenie: funkcia IFERROR vráti hodnotu 0, ak sa nájde chyba.Ak tomu tak nie je, vráti hodnotu bunky.

2. na sčítanie rozsahu s chybami (don "t byť ohromený), môžeme pridať funkciu SUM a nahradiť A1 a1: A7.

Array Formula

3. Dokončite stlačením klávesov CTRL + SHIFT + ENTER.

Súčet rozsah chyby v programe Excel

Poznámka: Vzorová lišta označuje, že je to vzorec poľa tým, že ho priložíte do šikmých zátvoriek {}. Nepište ich sami. Keď upravíte vzorec, zmiznú.

Vysvetlenie: Rozsah (konštante) vytvorená funkcia IFERROR je uložený v Excel "s pamäte, nie v dosahu. Konštanta poľa vyzerá takto:

{0; 5; 4; 0; 0; 1; 3}

Táto konštanta poľa je použité ako argument pre funkciu SUM, výsledkom 13.

Tiež si prečítajte: