/ / Konfliktné podmienené pravidlá formátovania v programe Excel

Konfliktné podmienené pravidlá formátovania v programe Excel

niekedy viaceré pravidlá podmieneného formátovania v vynikať konflikt, Vyššie pravidlo vždy vyhrá. Tento príklad ilustruje dva rôzne výsledky.

1. Hodnota 95 je vyššia ako 80, ale je aj najvyššia hodnota (Top 1). Formáty (žltá náplň vs zelená náplň a žltá farba textu vs zelená farba textu) sú v konflikte. Vyššie pravidlo vždy vyhrá. V dôsledku toho je hodnota 95 sfarbená do žltej farby.

Konfliktné podmienené pravidlá formátovania 1

výsledok:

Konfliktné podmienené pravidlá formátovania 1 Výsledok

2. Presuňte druhé pravidlo nahor. Hodnota 95 je najvyššia hodnota (Top 1), ale je tiež vyššia ako 80. Formáty (zelená náplň vs žltá náplň a zelená farba textu vs žltá farba textu) sú v konflikte. Vyššie pravidlo vždy vyhrá. V dôsledku toho je hodnota 95 sfarbená do zelena.

Konfliktné podmienené pravidlá formátovania 2

výsledok:

Konfliktné podmienené pravidlá formátovania 2 Výsledok

Poznámka: Používajte iba začiarkavacie políčka Stop if True pre spätnú kompatibilitu so staršími verziami programu Microsoft Excel.

Tiež si prečítajte: