/ / Graf list v programe Excel

Graf v programe Excel

Zatiaľ sme videli iba grafy na rovnakom pracovnom hárku ako zdrojové údaje (vložené grafy). Môžete však tiež presunúť graf na samostatný hárok, ktorý obsahuje iba graf (grafu).

Ak chcete posunúť graf na hárok grafu, vykonajte nasledujúce kroky.

1. Vyberte graf.

2. Na karte Design v skupine Location kliknite na Move Chart.

Presunúť graf v programe Excel

Zobrazí sa dialógové okno Presunúť graf.

3. Kliknite na Nový list a zadajte názov.

4. Kliknite na tlačidlo OK.

Kliknite na položku Nový hárok

výsledok:

Graf v programe Excel

Poznámka: Opakujte tieto kroky, ale namiesto položky Nový list v kroku 3 kliknite na položku Objekt, aby sa graf presunul späť na rovnaký pracovný hárok ako zdrojové údaje.

Tiež si prečítajte: