/ / Zabezpečenie makra programu Excel

Excel Macro Security

Nastavenie nastavenia makra v vynikať, vykonajte nasledujúce kroky.

1. Na karte Vývojár kliknite na položku Makro zabezpečenie.

Kliknite na položku Ochrana makier

2. Tu máte štyri možnosti. Prvá možnosť zakáže všetky makrá. Druhá možnosť vás vždy požiada o povolenie makra. Tretia možnosť povoľuje iba spustenie makier s digitálnym podpisom a požiada vás o povolenie ďalších používateľov. Štvrtá možnosť umožní všetky makrá.

Bezpečnostné úrovne

Naša rada je použiť druhú úroveň bezpečnosti, akStiahnete veľa súborov programu Excel z internetu. S touto úrovňou zabezpečenia môžete vždy vypnúť makro, ak nechcete dôverovať vlastníkovi súboru programu Excel.Použite štvrtú úroveň zabezpečenia, ak ste začiatočník a len píšete svoje vlastné makrá v súčasnej dobe.V tejto úrovni zabezpečenia nemáte " nemusíte mazať makrá po celú dobu.

Tiež si prečítajte: