/ / Excel VBA Cesta a FullName Vlastnosť

Vlastnosť programu Excel VBA a FullName

Na Cesta vlastnosť v Excel VBA vráti cestu kompletné, uložené v zošite (Excel súbor).Na FullName Vlastnosť v programe Excel VBA vráti kompletný, uložené cestu, vrátane názvu zošita.

Stiahnuť cesta-fullname.xls a pridajte ho do "C:test"

Do pracovného hárka umiestnite príkazové tlačidlo a pridajte nasledujúce riadky kódu:

1. nasledujúci riadok kódu vráti úplnú cestu do cesta-fullname.xls.

MsgBox Workbooks("path-fullname.xls").Path

výsledok:

Excel VBA cestu objekt výsledok

2. nasledujúci riadok kódu vráti úplnú cestu vrátane názvu aktívneho zošita.

MsgBox ActiveWorkbook.FullName

výsledok:

Excel VBA FullName Vlastnosť výsledok

Praktický príklad FullName Vlastnosť, pozrite sa na náš príklad program vytvoriť pätu pred tlačou.

Tiež si prečítajte: