/ / Excel VBA zmena vlastníctva

Vlastnosť veľkosti VBA v programe Excel

Na Vlastnosti zmeny veľkosti v Excel VBA robí rad (hranica nižšie pre ilustráciu len) určitý počet riadkov a stĺpcov väčšie alebo menšie.Vlastnosť veľkosť vždy trvá hornej ľavej bunky rozsahu ako východiskový bod.

Riadok kódu:

Range("A1:C4").Resize(3, 2).Select

výsledok:

Excel VBA veľkosť objekt výsledok

Vysvetlenie: tento riadok kódu zmení veľkosť Range("A1:C4") 3 riadky a 2 stĺpce a vyberie tento rozsah.

Riadok kódu:

Range("A1:C4").Resize(, 1).Select

výsledok:

Excel VBA veľkosť objekt výsledok

Vysvetlenie: tento riadok kódu veľkosť Range("A1:C4") sa 1 stĺpec (môžeme vynechať špecifikácii každého riadku) a vyberie tento rozsah.

Tiež si prečítajte: