/ / VBA CurrentRegion Vlastnosť Excel

Vlastnosť VBA CurrentRegion v programe Excel

Tento príklad ilustruje CurrentRegion property v Excel VBA, Aktuálna oblasť je rozsah ohraničený akoukoľvek kombináciou prázdnych riadkov a prázdnych stĺpcov. Môžete nájsť aktuálnu oblasť bunky A1?

Môžete nájsť aktuálnu oblasť bunky A1?

Na pracovný hárok umiestnite príkazové tlačidlo a pridajte nasledujúci riadok kódu:

Range("A1").CurrentRegion.Select

Výsledok po kliknutí na príkazové tlačidlo na hárku:

Súčasná oblasť článku A1

Tu je ďalší príklad. Môžete nájsť aktuálnu oblasť bunky B3?

Môžete nájsť aktuálnu oblasť bunky B3?

kód:

Range("B3").CurrentRegion.Select

výsledok:

Súčasná oblasť bunky B3

Hodnota 1 v riadku 1 nemá vplyv na aktuálnu oblasť bunky B3. Riadok 2 je prázdny!

Tiež si prečítajte: