/ / Životnosť premenných v programe Excel VBA

Životnosť premenných v programe Excel VBA

Niekedy si chcete zachovať hodnotu premennej v Excel VBA keď sa postup ukončí. Môžete to dosiahnuť pomocou Statické kľúčové slovo.

1. Na pracovný hárok umiestnite príkazové tlačidlo a pridajte nasledujúce riadky kódu:

Vyhlásenie Dim v programe Excel VBA

2. Výsledok po kliknutí na príkazové tlačidlo na hárku:

Výslovný výsledok

3. Výsledok po kliknutí na iný čas:

Výslovný výsledok

vysvetlenie: Program Excel VBA zničí premennú, keď sa postup ukončí. Po každom kliknutí na príkazové tlačidlo na hárku Excel VBA znovu vytvorí premennú x, pridá k nej hodnotu 1 a zobrazí výsledok.

4. Teraz nahraďte kľúčové slovo Dim za kľúčové slovo Static.

Statické kľúčové slovo v programe Excel VBA

5. Výsledok po kliknutí na príkazové tlačidlo na hárku:

Statický výsledok kľúčových slov

6. Výsledok po kliknutí na iný čas:

Statický výsledok kľúčových slov

Záver: statické premenné si zachovávajú svoje hodnoty, dokonca aj keď skončí postup.

Poznámka: Statické premenné budú zničené po kliknutí na tlačidlo Obnoviť (Stop) alebo po zatvorení zošita.

Tiež si prečítajte: