/ Distribúcia frekvencií v programe Excel

Distribúcia frekvencií v programe Excel

Vedeli ste, že môžete použiť kontingenčné tabuľky na jednoduché vytvorenie rozdelenie frekvencií v vynikať? Pomocou nástroja na analýzu môžete tiež vytvoriť histogram.

Pamätajte, že náš súbor údajov pozostáva z 213 záznamov a 6 polí. ID objednávky, produktu, kategórie, sumy, dátumu a krajiny.

Zbaliť tabuľkové údaje v programe Excel

Najskôr vložte kontingenčnú tabuľku. Potom presuňte nasledujúce polia do rôznych oblastí.

1. Pole Množstvo do oblasti Riadky.

2. Pole Množstvo (alebo iné pole) do oblasti Hodnoty.

Tabulka polí kontingenčnej tabuľky

3. Kliknite na ľubovoľnú bunku v stĺpci Sum Suma.

4. Kliknite pravým tlačidlom myši a kliknite na Nastavenie polí hodnoty.

Nastavenia polí hodnoty

5. Zvoľte Count a kliknite na OK.

Vyberte položku Count

6. Ďalej kliknite na ľubovoľnú bunku vo vnútri stĺpca s označeniami riadkov.

7. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku Skupina.

skupina

8. Zadajte 1 pre začínajúce na, 10000 pre koniec a 1000 pre.

9. Kliknite na tlačidlo OK.

Možnosti zoskupovania

výsledok:

Distribúcia frekvencií v programe Excel

Ak chcete ľahko porovnať tieto čísla, vytvorte si kontingenčný graf.

10. Kliknite na ľubovoľnú bunku vo vnútri kontingenčnej tabuľky.

11. Na karte Analýza v skupine Nástroje kliknite na položku PivotChart.

Kliknite na tlačidlo kontingenčného grafu

Zobrazí sa dialógové okno vložiť graf.

12. Kliknite na tlačidlo OK.

výsledok:

Pivot graf v programe Excel

Tiež si prečítajte: