/ / Vytvorte pätu pred tlačou v programe Excel VBA

Vytvorte zápätí pred tlačou v programe Excel VBA

Nižšie sa pozrieme na program v sekcii Excel VBA že pred tlačou vytvorí pätu zošit.

Vytvorte udalosť pred tlačou zošit. Kód, ktorý bol pridaný do učebne BeforePrint Event, bude vykonaný programom Excel VBA pred tlačou zošita.

1. Otvorte Editor jazyka.

2. Dvakrát kliknite na Tento pracovný zošit v programe Project Explorer.

3. V ľavom rozbaľovacom zozname vyberte zošit. V pravom rozbaľovacom zozname vyberte možnosť Pred tlačou.

Pracovná časť BeforePrint Event v aplikácii Excel VBA

4. Ak chcete vytvoriť zápätie, pridajte nasledujúci riadok kódu do Workbook BeforePrint Event:

ActiveSheet.PageSetup.LeftFooter = ActiveWorkbook.FullName

Poznámka: Objekt PageSetup obsahuje všetky vlastnosti atribútov stránky (ľavá päta, dolný okraj, veľkosť papiera, ľavý okraj atď.) Ako vlastnosti.

5. Otestujte program vytlačením zošita.

výsledok:

zápätie

Tiež si prečítajte: