/ Názvy mesiacov v programe Excel VBA

Názvy mesiacov v programe Excel VBA

Nižšie sa pozrieme na program v sekcii Excel VBA ktoré vytvárajú Funkcia definovaná používateľom ktorý používa funkciu Array na návrat názvy mesiacov.

Funkcie definované používateľom je potrebné umiestniť do modulu.

1. Otvorte Editor jazyka a kliknite na položku Vložiť, modul.

2. Pridajte nasledujúci riadok kódu:

Function MONTHNAMES()

Názov našej funkcie je MONTHNAMES. Prázdna časť medzi konzolami znamená, že Excel VBA nič neposkytuje ako vstup.

3. Funkcia Array nám umožňuje priradiť hodnoty do poľa Variant v jednom riadku kódu.

MONTHNAMES = Array("Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec")

4. Nezabudnite ukončiť funkciu.

End Function

5. Teraz môžete túto funkciu použiť, rovnako ako každá iná funkcia programu Excel, na vrátenie mien mesiacov. Vyberte dvanásť horizontálnych buniek, zadajte funkciu = MONTHNAMES () a stlačte klávesy CTRL + SHIFT + ENTER.

výsledok:

Názvy mesiacov v programe Excel VBA

Poznámka: Nemôžete odstrániť jeden mesiac. Ak chcete vymazať mesiace, vyberte rozsah A1: L1 a stlačte Delete. Táto funkcia je dostupná iba v tomto zošite.

Tiež si prečítajte: