/ / Pareto graf v programe Excel

Pareto graf v programe Excel

Tento príklad vám učí, ako vytvoriť Pareto graf v programe Excel. Zásada Pareto uvádza, že pri mnohých udalostiach približne 80% účinkov pochádza z 20% príčin. V tomto príklade uvidíme, že zhruba 80% sťažností pochádza z 20% typov sťažností.

Pareto graf dáta v programe Excel

Ak chcete vytvoriť graf Pareto v programe Excel 2016, vykonajte nasledujúce kroky.

1. Zvoľte rozsah A3: B13.

2. Na karte Vložiť v skupine Charts kliknite na symbol histogramu.

Vložte graf Pareto

3. Kliknite na položku Pareto.

Kliknite na tlačidlo Pareto

výsledok:

Stĺpcový graf a graf čiar

Poznámka: graf Pareto kombinuje stĺpcový graf a riadkový graf.

4. Zadajte názov grafu.

5. Kliknite na tlačidlo + na pravej strane grafu a začiarknite políčko vedľa údajových štítkov.

Pridajte štítky s údajmi

výsledok:

Pareto graf v programe Excel

záver: oranžová čiara Pareto ukazuje, že (789 + 621) / 1722 ≈ 80% sťažností pochádza z 2 z 10 = 20% typov sťažností (predražené a malé časti). Inými slovami: uplatňuje sa zásada Pareto.

Tiež si prečítajte: