/ / Skupinové pracovné hárky v programe Excel

Skupiny pracovných hárkov v programe Excel

Môžeš skupinové pracovné listy v vynikať ak chcete upraviť viac pracovných hárkov súčasne. Náš pracovný zošit obsahuje 3 podobné pracovné listy (sever, stred a juh) a prázdny štvrtý pracovný hárok.

1. Ak chcete zoskupiť pracovné hárky, podržte klávesovú skratku CTRL a kliknite na karty listov hárkov, ktoré chcete zoskupiť.

Skupiny pracovných hárkov v programe Excel

2. Uvoľnite CTRL.

Teraz môžete upraviť viac pracovných hárkov v rovnakom čase.

3. Napríklad na Severnom hárku zmeňte hodnotu bunky B2 na 1000 dolárov a vymazajte riadok 4.

sever

4. Prejdite na ďalšie dva pracovné hárky a uvidíte, že tieto pracovné hárky boli tiež upravené.

stredná

juh

5. Ak chcete oddeliť skupinu, kliknite pravým tlačidlom myši na jednu z kariet listu a kliknite na položku Rozbaliť tabuľky alebo kliknite na ktorúkoľvek kartu listov mimo skupiny. Napríklad karta listov listu4.

Tiež si prečítajte: