/ Témy v programe Excel

Témy v programe Excel

vynikať ponúk témy ak chcete zmeniť vzhľad zošita kliknutím na tlačidlo. Každá téma pozostáva z 12 farieb, dvoch fontov (nadpisy a telo) a efektov pre tvary a SmartArt.

1. Na karte Page Layout v skupine Themes môžete vidieť, že pracovný hárok uvedený nižšie používa štandardnú tému balíka Office.

Téma Office v programe Excel

2. Na karte Domovská stránka v skupine Font môžete zobraziť témy Farby a tematické písma (Calibri Light and Calibri) tejto témy.

Office Theme Colours
Office Theme Fonts

3. Na karte Rozloženie stránky v skupine Motivy kliknite na položku Témy a vyberte tému Odznak.

Téma odznaku

4. Na karte Doma v skupine Písmo môžete zobraziť téme Témy farieb a motívov (Impact a Gill Sans MT) tejto témy.

Odznakové farby témy
Štíty Fonty

Poznámka: na karte Rozloženie stránky v skupine Motivy kliknite na položku Farby, prispôsobiť farby na vytvorenie nových farieb tému alebo kliknite na položku Fonty, prispôsobenie písma a vytvorte nové písmo tém. Potom kliknite na položku Témy, Uložiť aktuálnu tému a uložte tému do priečinka Témy dokumentov. Túto tému teraz môžete používať vo všetkých svojich pracovných zošitoch. Môžete dokonca použiť túto tému v aplikácii Word a PowerPoint!

Tiež si prečítajte: