/ Šablóna faktúry v programe Excel

Šablóna faktúry v programe Excel

Tento článok popisuje, ako vytvoriť jednoduchý faktúra v vynikať.

1. Šablóna našej faktúry je široká 3 stĺpce. Stĺpec A: 417 pixlov. Stĺpec B: 70 pixlov. Stĺpec C: 90 pixlov. Ak chcete zmeniť šírku stĺpca, kliknite na pravý okraj hlavičky stĺpca.

Zmena šírky stĺpca

2. Zadajte niektoré údaje.

Zadajte údaje

3. Na karte Domovská stránka v skupine Font môžete použiť rôzne príkazy na zmenu veľkosti písma, štýlov písma, pridaním okrajov, zmenu farieb pozadia atď.

4. Ak chcete odstrániť mriežky, vyberte všetky bunky kliknutím na štvorec nad riadkom 1 a vľavo od stĺpca A a zmenu farby pozadia na bielu.

5. Na karte Doma v skupine Zarovnanie môžete použiť rôzne príkazy na zarovnanie textu.

Formátovať faktúru

6. Zvoľte rozsah C13: C32 a zmeňte formát čísla na Účtovanie.

7. Zadajte funkciu TODAY do bunky C4.

8. Zadajte funkciu SUM do bunky C32. Aby ste to dosiahli, vyberte bunku C32, typ = SUM (vyberte rozsah C13: C31, zatvorte s ")" a stlačte Enter.

Faktúra v programe Excel

Tiež si prečítajte: