/ / Tlačiť tituly v programe Excel

Tlačiť tituly v programe Excel

Môžete určiť riadky a stĺpce v vynikať ktoré budú vytlačené na každej vytlačenej stránke. To vám umožní ľahšie čítanie vytlačenej kópie.

na tlačové tituly, vykonajte nasledujúce kroky.

1. Na karte Rozloženie stránky v skupine Nastavenie strany kliknite na položku Tlačiť tituly.

Kliknite na položku Tlačiť tituly

Zobrazí sa dialógové okno Nastavenie stránky.

2. Ak chcete opakovať riadok 1 v hornej časti každej vytlačenej stránky, kliknite na príslušné políčko a vyberte riadok 1.

3. kliknite na tlačidlo OK.

Opakujte riadok 1

Poznámka: Podobným spôsobom môžete zopakovať stĺpce v ľavej časti každej vytlačenej stránky.

4. Na karte Súbor kliknite pre tlač náhľadu pre tlač.

Štítky (Priezvisko, Predaj, Štát a Štvrťrok) sa zobrazujú na strane 1 a na strane 2.

Náhľad tlače Strana 1

Náhľad pre tlač Strana 2

Tiež si prečítajte: