/ / Vytlačiť mriežky a nadpisy v programe Excel

Vytlačiť mriežky a nadpisy v programe Excel

Vytlačte mriežky (horizontálne a vertikálne čiary na pracovnom hárku) a hlavičky riadkov / stĺpcov (1, 2, 3 atď. A A, B, C atď.), Aby sa vaše tlačená kópia ľahšie čítala.

Vytlačiť mriežky a nadpisy v priečinku vynikať, vykonajte nasledujúce kroky.

1. Na karte Rozloženie stránky v skupine Možnosti listu začiarknite políčko Tlačiť pod mriežkami mriežky a začiarknite políčko Tlačiť pod hlavičky.

Začiarknite políčko Mriežky a Vytlačiť pod položkami

2. Na karte Súbor kliknite na položku Tlačiť pre ukážku tlače.

Náhľad tlače

Tiež si prečítajte: