/ / Excel VBA MsgBox

Excel VBA MsgBox

Na MsgBox je okno vo Excel VBA môžete informovať užívateľov o váš program.Miesto príkaz tlačidlo na pracovnom hárku a pridajte nasledujúce riadky kódu:

1 jednoduché posolstvo.

MsgBox "This is fun"

Výsledok po kliknutí na príkazové tlačidlo na hárku:

Jednoduchú správu v programe Excel VBA

2.A trochu vyspelejšie správu. Po prvé, zadajte číslo do bunky A1.

MsgBox "Entered value is " & Range("A1").Value

Výsledok po kliknutí na príkazové tlačidlo na hárku:

Trochu viac pokročilých správ

Poznámka: sme použili & prevádzkovateľ spojiť dva reťazce (pripojiť).Hoci Range("A1").value nie je reťazec, funguje tu.

3. Ak chcete začať nový riadok v správe, použite vbNewLine.

MsgBox "Line 1" & vbNewLine & "Line 2"

Výsledok po kliknutí na príkazové tlačidlo na hárku:

Nový riadok

Tiež si prečítajte: