/ / МАКСИФС и МИНИФС функција у Екцелу

МАКСИФС и МИНИФС функција у Екцелу

Користите МАКСИФС и МИНИФС функцију Екцел 2016 да нађемо максималну и минималну вредност на основу једног критерија или више критеријума.

1. На пример, МАКСИФС функција испод налази највиши женски резултат.

МакИфс функција у Екцелу, један критеријум

Напомена: први аргумент (Д2: Д12 у овом примеру) је увек опсег у којем ће бити одређен максимум или минимум. Ова МАКСИФС функција има 1 распон / критериј (Б2: Б12 / Женски).

2. Тхе МИНИФС функција испод налази најнижи женски резултат.

МинИфс функција у Екцелу, један критеријум

3. На пример, доле наведена функција МАКСИФС налази највишу женску оцену у Канади.

МакИфс функција у Екцелу, вишеструки критеријуми

Напомена: ова МАКСИФС функција има два опсега / критеријуме парова (Б2: Б12 / Женски и Ц2: Ц12 / Канада). Функције МАКСИФС и МИНИФС могу да задовоље до 126 распона / критеријума парова.

4. Функција МАКСИФС испод налази највиши резултат испод 60.

МакИфс функција у Екцелу, један опсег

Напомена: ова функција МАКСИФС користи само опсег Д2: Д12.

Такође прочитајте: