/ / Екцел ВБА До Унтил Лооп

Екцел ВБА До Унтил Лооп

Иако се на овој веб страници не користи врло често, можда ћете се наћи у ситуацији у којој желите да користите До До Лооп ин Екцел ВБА. Код постављен између До Унтил и Лооп ће се поновити све док део који следи До Унтил није истинит.

Поставите командно дугме на свој радни лист и додајте следеће линије кода:

Dim i As Integer
i = 1

Do Until i > 6
    Cells(i, 1).Value = 20
    i = i + 1
Loop

Резултат када кликнете на командно дугме на листу:

Екцел ВБА До Унтил Лооп

Објашњење: док ја више од 6, Екцел ВБА ставља вредност 20 у ћелију на пресеку редова и и ступцу 1 и повећава и за 1. Због тога ће вредност 20 бити стављена у колону А шест пута (не седам, јер Екцел ВБА зауставља када сам једнак 7).

Такође прочитајте: