/ / Претворити бројеве у текст у Екцелу

Претворити бројеве у текст у Екцелу

Подразумевано су бројеви поравнати десно и текст је поравнато лево. Овај пример вас учи како да претворити бројеве до "текстуални низови који представљају бројеве ".

Бројеви текста у Екцелу

1. Изаберите опсег А1: А4 и промените формат броја у Текст.

Формат текста

2. Преписати број од стране апостропа и такође ће се третирати као текст.

Апостропхе

3а. Ако додате текст на број и још увек желите форматирати овај број, користите ТЕКСТ функција. Без коришћења ТЕКСТ функције ово би било резултат.

Без текстуалне функције

3б. Са функцијом ТЕКСТ.

Са текстуалном функцијом

Напомена: #, ## се користи за додавање комада великим бројевима.

3ц. Ево још једног примера. Примијените процентуални формат.

Формат процента

Напомена: користите 0 да прикажете најближу цјеловитну вриједност. Користите 0.0 за једно децимално место. Користите 0.00 за две децималне места, итд.

3д. И још један пример. Форматирајте датум.

Формат датума

Напомена: користите мање / више м, с и и за промену изгледа датума.

Такође прочитајте: