/ / Текстуалне функције у Екцелу

Функције текста у Екцелу

Придружи се жицама | Лево | Јел тако | Мид | Лен | Нађи | Замена

Екцел има много функција које се нуди када се ради о манипулацији текст жице.

Придружи се жицама

Да бисте се придружили низовима, користите & оператор.

Придружи се жицама

Напомена: да бисте уметнули размак, користите ""

Лево

Да бисте извадили најсавременије знаке из стринга, користите ЛЕФТ функцију.

Лева функција

Јел тако

Да бисте извадили највише праве знакове из стринга, користите РИГХТ функцију.

Десна функција

Мид

Да бисте извадили подстаницу, почевши у средини низа, користите МИД функцију.

Средња функција

Напомена: почела је на позицији 5 (п) дужине 3.

Лен

Да бисте добили дужину стринга, користите функцију ЛЕН.

Лен функција

Напомена: укључен је простор (позиција 8)!

Нађи

Да бисте пронашли позицију подстанице у низу, користите функцију ФИНД.

Пронађи функцију

Напомена: стринг "ам" налази се на позицији 3.

Замена

Да бисте заменили постојећи текст новим текстом у низу, користите функцију СУБСТИТУТЕ.

Функција замене

Такође прочитајте: