/ / Skydda en arbetsbok i Excel

Skydda en arbetsbok i Excel

Detta exempel lär dig hur du ska skydda arbetsbokstrukturen i Excel.

Om du skyddar arbetsbokstrukturen kan användarna inte infoga, radera, byta namn, flytta, kopiera, gömma eller förklara arbetsbladet längre.

1. Öppna en arbetsbok.

2. Klicka på Skydda Arbetsbok på fliken Granskning i gruppen Ändringar.

Klicka på Skydda Arbetsbok

3. Kontrollera struktur, skriv in ett lösenord och klicka på OK.

Skydda arbetsboken för struktur

Obs! Windows-alternativet är inte tillgängligt i Excel 2013 och senare versioner.

4. Skriv in lösenordet igen och klicka på OK.

Bekräfta lösenord

Användare kan inte infoga, radera, byta namn på, flytta, kopiera, gömma eller förklara kalkylblad längre.

Arbetsbladskommandon är gråade ut

Obs! Om du vill avlägsna skyddet från arbetsboken klickar du på Skydda arbetsbok och anger lösenordet. Lösenordet för den nedladdningsbara Excel-filen är "lätt".

Läs också: