/ / Kopiera exakt formel i Excel

Kopiera exakt formel i Excel

När du kopierar en formel, Excel justerar automatiskt referenserna för varje ny cell som formeln kopieras till.

Exempelvis innehåller cell A3 nedan en formel som adderar värdet av cell A2 till värdet av cell A1.

Formel

När du kopierar denna formel till cell B3 (välj cell A3, tryck CTRL + c, välj cell B3, tryck CTRL + v), kommer formeln automatiskt att referera till värdena i kolumn B.

Cell Referenser Ändra

Om du inte vill ha det men istället vill kopia de exakt formel (utan att ändra cellreferenser), utför följande enkla steg.

1. Klicka på formelfältet och välj formel.

Kopiera exakt formel i Excel

2. Tryck på CTRL + c och tryck på Enter.

3. Välj cell B3 och klicka på formelfältet igen.

4. Tryck på CTRL + v och tryck på Enter.

Resultat:

Kopiera exakt formelresultat

Både cell A3 och cell B3 innehåller exakt samma formel nu.

Läs också: