/ / 3D-referens i Excel

3D-referens i Excel

en 3D-referens i Excel avser samma cell eller intervall på flera kalkylblad. Först tittar vi på alternativet.

1. På företagets arkiv, välj cell B2 och skriv ett likartat tecken =

Alternativ, Steg 1

2. Gå till norra arket, välj cell B2 och skriv a +

Alternativ, Steg 2

3. Upprepa steg 2 för mitt- och sydarket.

Resultat.

Formel

4. Det här är ganska mycket arbete. I stället för att göra detta, använd följande 3D-referens: Nord: Söder! B2 som argumentet för SUM-funktionen.

3D-referens i Excel

5. Om du lägger till kalkylblad mellan nord och syd ingår detta kalkylblad automatiskt i formeln i cell B2.

Lägg till kalkylblad

Läs också: