/ / IFS-funktionen i Excel

IFS-funktionen i Excel

Använd IFS-funktion i Excel 2016 när du har flera villkor att träffas. IFS-funktionen returnerar ett värde som motsvarar det första TRUE-läget.

Obs! Om du inte har Excel 2016 kan du näsa IF-funktionen.

1a. Om värdet i cell A1 är lika med 1 returnerar IFS-funktionen Dålig.

Första Ifs-funktionen i Excel, värde 1

1b. Om värdet i cell A1 är lika med 2 returnerar IFS-funktionen Bra.

Första Ifs-funktionen, värde 2

1c. Om värdet i cell A1 är lika med 3 returnerar IFS-funktionen Excellent.

Första Ifs-funktionen, värde 3

1d. Om värdet i cell A1 motsvarar ett annat värde returnerar IFS-funktionen inget giltigt resultat.

Första Ifs Funktion, Annars

Obs! I stället för SANT kan du också använda 1 = 1 eller något annat som alltid är SANT.

Här är ett annat exempel.

2a. Om värdet i cell A1 är mindre än 60 returnerar IFS-funktionen F.

Andra Ifs-funktionen i Excel, värde 41

2b. Om värdet i cell A1 är större än eller lika med 60 och mindre än 70 returnerar IFS-funktionen D.

Andra Ifs-funktionen, värde 60

2c. Om värdet i cell A1 är större än eller lika med 70 och mindre än 80 returnerar IFS-funktionen C.

Andra Ifs-funktionen, värde 73

2d. Om värdet i cell A1 är större än eller lika med 80 och mindre än 90 returnerar IFS-funktionen B.

Andra Ifs-funktionen, värde 82

2e. Om värdet i cell A1 är större än eller lika med 90 returnerar IFS-funktionen A.

Andra Ifs-funktionen, värde 95

Obs! Om du vill ändra gränserna, kanske du vill använda "<=" istället för "<" i din egen funktion.

Läs också: