/ / Separata strängar i Excel

Separata strängar i Excel

Detta exempel lär dig hur du ska separata strängar i Excel.

Separata strängar Exempel

Det problem vi har att göra med är det vi behöveratt berätta för Excel där vi vill separera strängen. I fallet med Smith är Mike kommaen i position 6, medan i Williams fall är kommandot Janet på position 9.

1. För att få förnamnet, använd formeln nedan.

Förnamn

Förklaring: För att hitta kommandot, använd FIND-funktionen (position 6). För att få längden på en sträng, använd LEN-funktionen (11 tecken). = HÖGER (A2, LEN (A2) -FIND (",", A2) -1) minskar till = RIGHT (A2,11-6-1). = HÖGER (A2,4) extraherar de 4 högsta tecknen och ger önskat resultat (Mike).

2. För att få efternamnet, använd följande formel.

Efternamn

Förklaring: För att hitta kommandot, använd FIND-funktionen (position 6). = VÄNSTER (A2, FIND (",", A2) -1) minskar till = VÄNSTER (A2,6-1). = VÄNSTER (A2,5) extraherar de 5 vänstra tecken och ger önskat resultat (Smith).

3. Välj intervallet B2: C2 och dra ner det.

Separata strängar i Excel

Läs också: