/ / Text till kolumner i Excel

Text till kolumner i Excel

Att skilja innehållet i en Excel-cell in i separata kolumner, kan du använda guiden Konvertera text till kolumner. Till exempel, när du vill separera en lista med fulla namn i för- och efternamn.

1. Välj intervallet med fulla namn.

Text till kolumner Exempel i Excel

2. På fliken Data, klicka på Text till kolumner i gruppen Dataverktyg.

Klicka på Text till kolumner

Följande dialogruta visas.

3. Välj Avgränsad och klicka på Nästa.

Konvertera text till kolumnerassistent - steg 1

4. Avmarkera alla kryssrutor under Delimiters med undantag för kryssrutan Komma och utrymme.

5. Klicka på Slutför.

Konvertera text till kolumnerassistent - Steg 2

Notera: Detta exempel har kommatecken och mellanslag som avgränsare. Du kan ha andra avgränsare i dina data. Experiment genom att markera och avmarkera de olika kryssrutorna. Du får en levande förhandsgranskning av hur din data ska separeras.

Resultat:

Text till kolumnresultat

Läs också: